Připravované dražby

Pozemky Zličín
Pozemky se nachází na území Hl.m. Prahy. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako orná půda, zahrada a ostatní jiná plo...