Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

RD Lužec nad Vltavou

Dražba dobrovolná 4.6.2020 od 13:00 hod. na www.drazebniweb.cz

Označení, popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, stanovení ceny předmětu dražby:

Předmětem dražby je:

Parcela č. 34 o výměře 213 m², zastavěná plocha a nádvoří

Součástí pozemku je stavba: Lužec nad Vltavou č.p. 49, zastavěná plocha 119m²

 

Vše zapsáno na LV č.10001 Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště  Mělník, Katastrální území a obec Lužec nad Vltavou.

 

Nemovitost se nachází v obci Lužec nad Vltavou se středočeském kraji, v okrese Mělník asi 7 km jihozápadně od Mělníka a 25 km severozápadně od Prahy. Součástí obce je i vesnice Chramostek. Žije zde přibližně 1400 obyvatel. V rámci obce se nemovitost nachází v klidné lokalitě určené k bydlení. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy a větší budovy vhodné pro podnikání.

Dopravní dostupnost v místě je zajištěna autobusem se dvěma zastávkami v obci. Nejbližší zastávka je vzdálena 350m. Pravidelné linky do Mělníka, Kralup nad Vltavou a okolních obcí. Obec leží na odbočce železniční trati 094 z Vraňan do Lužce nad Vltavou, která navazuje na trať 090 z Prahy do Děčína.

Rodinný dům: přízemní stavba nepodsklepená z roku 1900, zdivo smíšené z pálených a nepálených cihel, sedlový krov, topení etážové s plynovým kotlem, plastová okna s dvojsklem, rizika: nemovitost není řádně zapsaná v Katastru nemovitostí, v katastru nemovitostí není evidován skutečný stav (tvar RD) v rámci parcely 34, nemovitost je situována v záplavovém území - povodňová zóna 4 – vysoké nebezpečí výskytu povodně – záplavy, užitná plocha 66.66 m². Více ve znaleckém posudku.

 

Datum, čas zahájení dražby a místo konání dražby dobrovolné elektronické:

Dražba elektronická se koná dne 04.06.2020 od 13:00 hodin na adrese www.drazebniweb.cz.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:

- 21.05.2020 od 15:00 hod. do 16:00 hod.,- 22.05.2020 od 15:00 hod. do 16:00 hod..

Možnost individuálních prohlídek po tel. domluvě. Sraz účastníků prohlídky před předmětem dražby. Kontaktní osoba: Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04

Nejnižší podání: 1.500.000,-Kč, Minimální příhoz: 10.000,-Kč, Dražební jistota: 500.000,-Kč

Hodnota předmětu dražby:

Hodnota nemovitostí byla stanovena soudním znaleckým posudkem. Cena obvyklá nemovitosti činí 1.700.000,-Kč.

 

Popis a stav předmětu dražby:

Předmětem dražby je částečně podsklepená přízemní stavba s podkrovím o vnitřní dispozici 2+1 s koupelnou a verandou. V posledních několika letech prošel dům mnohými stavebními úpravami. Přípojky: voda, elektro, kanalizace, plyn.

Více ve znaleckém posudku a ocenění, které jsou k dispozici u dražebníka a na www.bussmark.cz.

DATUM: 04.06. 2020
ČAS: 13:28
TYP: Dobrovolná dražba

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
Dodatek č.1 k DV
dražební vyhláška
Znalecký posudek


Jak se mohu účastnit dražby?
Chci dražit osobněChci dražit po telefonuChci dražit po internetu


Prohlídky:

21.05.2020 15:00-16:00

22.05.2020 15:00-16:00

Položky dražby:

Počet zobrazení: 171
Přihlášení účastníka dražby

Email
Heslo

Zapomenuté heslo   Registrace


KONTAKTY

KONTAKTNÍ OSOBA:

ŘEDITEL SEKCE

MILOŠ HORA

MOBIL: 602 14 14 04

E-MAIL: hora@bussmark.cz

JE VÁM K DISPOZICI: DENNĚ OD 11:00HOD. DO 16:00HOD.HLEDÁME - VYKUPUJEME

BYTY - RODINNÉ DOMY - ČINŽOVNÍ DOMY - CHATY - NEBYTOVÉ PROSTORY