Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

"Tanečnice"-Mittner

Dobročinná vánoční dražba dobrovolná  pro Michalku.

 

 

 

Ahoj všichni, jmenuji se Michalka a  velmi Vás prosím o pomoc.

Mám před sebou dlouhou cestu. Na potřebné operace ve Vídni, s tím spojené rehabilitace a zdravotní pomůcky potřebuji na následné dva roky 2 147 368 Kč.

Všichni Vás moc prosíme o pomoc. Budeme Vám vděční za jakýkoliv příspěvek.

Prosím, přispějte jakoukoliv částkou na transparentní účet 1117771700/5500 pod variabilním symbolem 1919 a do poznámky napište Michalka.

Děkuji Vám za pomoc, naději se uzdravit a udělat svůj první krůček…

 

 

 

 

 

Datum a čas zahájení a ukončení elektronické dražby:

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.drazebniweb.cz ode dne 26.11.2019

 

Zahájení dražby:   26.11.2019 ve 13.00 hod. na dražebním portále www.drazebniweb.cz

Ukončení dražby bude nejdříve 13.12.2019 ve 13:00 hod.

 

Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv dražitelem podání, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce ukončení dražby jsou dražitelé informováni na webové stránce s detailem dražby.

 

Nejnižší podání (vyvol.cena):            500,- Kč

Minimální příhoz:                               100,- Kč

Odhadní cena:                                  10.000,- Kč

 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:

- 02.12.2019 od 14:00 hod. do 15:00 hod. na adrese: Život dětem o.p.s., Lindnerova 998/6, 180 00  Praha 8 – Libeň

Označení, popis předmětu dražby

       Předmět dražby:

Autor: Zdeněk Mittner, "Tanečnice", kovaná plastika na kameni

 

 

Hodnota předmětu dražby:

Hodnota předmětu dražby byla stanovena na částku ve výši 10.000 Kč

  

Datum a čas zahájení a ukončení elektronické dražby:

 

Zahájení dražby: 26.11.2019 v 13:00 hod.

Ukončení dražby: 13.12.2019 nejdříve ve 13:00 hod.

DATUM: 13.12. 2019
ČAS: 13:00
TYP: Dobrovolná dražba

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
DV k DD


Jak se mohu účastnit dražby?
Chci dražit osobněChci dražit po telefonuChci dražit po internetu


Prohlídky:

02.12.2019 14:00-15:00

Položky dražby:

Počet zobrazení: 102