Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

Středisko Nový Hrádek


DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ elektronická opakovaná 

Rekreační středisko Nový Hrádek - Nové Město nad Metují cca 7 minut, Náchod 15 minut autem

Věcná hodnota areálu činí 42.792.130 Kč

Soudní odhad ceny obvyklé 32.600.000,-Kč.
Nejnižší podání 7.900.000,-Kč !!! 


Datum a čas zahájení dražby: 28.11.2019 od 13:00 hod.
Ukončení dražby 28.11.2019 v 14:00 hod.


Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.drazebniweb.cz


Nejnižší podání: 7.900.000,-Kč
Minimální příhoz: 10.000,-Kč

Dražební jistota: 250.000,- Kč


Označení, popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, stanovení ceny předmětu dražby:
Předmětem dražby jsou nemovitosti:
St.10/1, výměra 2437m2, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba : Dlouhé, č.p. 13, obč. vyb.
Stavba stojí na poz. p.č.:St. 10/1
St.10/2, výměra 380m2, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba : bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na poz. p.č.:St. 10/2
St. 275, výměra 136m2, zast. plocha a nádvoří
součástí je stavba : bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na poz. p.č.:St. 275
St. 276, výměra 222m2, zast. plocha a nádvoří
součástí je stavba : bez čp/če,. garáž
Stavba stojí na poz. p.č.:St. 276
parc. 36/3, výměra 681m2, ostatní plocha
parc. 36/4, výměra 5890m2, orná půda
parc. 36/5, výměra 2370m2, orná půda
parc. 36/6, výměra 394m2, ostatní plocha
parc. 36/7, výměra 410m2, ostatní plocha
parc. 248/3, výměra 6973m2, ostatní plocha
parc. 248/5, výměra 142m2, ostatní plocha
parc. 248/6, výměra 660m2, ostatní plocha parc. 257/2, výměra 6240m2, ostatní plocha
v části C. LV jsou zapsána zástavní práva ve prospěch věřitele – dražebního věřitele - navrhovatele dražby

v části B. LV je zapsáno
Věcné břemeno braní vody ze studny
oprávnění pro parc. St.10/1
povinnost k parcela: 265/5
Vše zapsáno na LV 562 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, kat. prac. Náchod, obec Nový Hrádek, katastrální území Dlouhé
Po doplacení celé ceny dosažené vydražením budou zástavní práva váznoucí na předmětu dražby vymazána!!!


Prohlídky předmětu dražby:
1. 22.11.2019 od 14:00 hod. do 15:00 hod. - doporučení po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.
2. 23.11.2019 od 14:00 hod. do 15:00 hod. – doporučení po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.
3. Individuálně - po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před termínem individuální prohlídky

Kontaktní osoba: Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04,Výhodná investice


Objekt je možné využít jako pečovatelský dům, senior house,lečebna.

 

Možnost poskytnutí úvěru až do výše 70% z ceny dosažené vydražením, více informací na tel.:602 14 14 04 nebo emailem na hora@bussmark.cz


DATUM: 28.11. 2019
ČAS: 13:00
TYP: Nedobrovolná dražba opakovaná

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
Dodatek č.1 k DV
DV k DN opak 23.10.2019
foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
LV
odloženi dražby 23.10.2019
Znalecký posudek


Jak se mohu účastnit dražby?
Chci dražit osobněChci dražit po telefonuChci dražit po internetu


Prohlídky:

22.11.2019 14:00

23.11.2019 14:00

Položky dražby:

Počet zobrazení: 1085
Přihlášení účastníka dražby

Email
Heslo

Zapomenuté heslo   Registrace


KONTAKTY

KONTAKTNÍ OSOBA:

ŘEDITEL SEKCE

MILOŠ HORA

MOBIL: 602 14 14 04

E-MAIL: hora@bussmark.cz

JE VÁM K DISPOZICI: DENNĚ OD 11:00HOD. DO 16:00HOD.HLEDÁME - VYKUPUJEME

BYTY - RODINNÉ DOMY - ČINŽOVNÍ DOMY - CHATY - NEBYTOVÉ PROSTORY