Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

Nově zrekonstruovaný Hotel

 

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ opakovaná

Dne 02.10.2019 OD 13:00 na portálu www.drazebniweb.cz

 

               


Nemovitost lze využít pro komerční účely.

                         

Nejnižší podání: 2.850.000,-Kč

 Minimální příhoz: 10.000,-Kč

             Dražební jistota: 200.000,-Kč                

 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby

  1.         30.09.2019 od 15:00 hod. do 16:00 hod. doporučujeme  tel. kontakt. na 602141404
  2.         01.10.2019 od 15:00 hod. do 16:00 hod. doporučujeme  tel. kontakt. na 602141404
  3. možnost individuální prohlídky po předchozí tel. domluvě nejméně 48 hod. předem

Sraz účastníků před předmětem dražby. Kontaktní osoba Miloš Hora 602 14 14 04

Zástavce - vlastník příkladně spolupracuje. Nemovitost vč. vybavení bude předána vydražiteli bez jakýchkoliv  závazků a omezení.

 

Označení, popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, stanovení ceny předmětu dražby

 

Předmětem dražby  jsou nemovitosti:

-          parc. St.30, výměra 1571m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Studená, č.p. 136, rod. dům

Stavba stojí na poz. p.č.: St.30

       Vše zapsáno na LV 1473 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, kat. prac. Jindřichův Hradec, obec a katastrální území Studená

   Součástí je kompletní vybavení výše uvedené nemovitosti zařízením a vybavením jak stojí a leží.

 

Dne 14.1. 2019 byl podán návrh na vklad Zástavního práva smluvního ve prospěch navrhovatel ve výši 10.000,-Kč na příslušný Katastrální úřad. Právní účinky vkladu zástavního práva vznikají povolením   vkladu k okamžiku podání příslušnému Kat. úřadu. Zapsání Zástavního práva na příslušné LV je nutnou podmínkou pro provedení dražby.

V tom samém termínu byl navrhovatelem podán návrh i na vklad zástavního práva smluvního ve prospěch navrhovatele ve výši 7.500.000,-Kč.

 

 

Hodnota předmětu dražby:

Hodnota nemovitého majetku byla stanovena soudním znalcem na částku ve výši 21.906.350,-Kč.

 

 

Více ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka a na www.bussmark.cz.

 

Možnost poskytnutí úvěru až do výše 70% z ceny dosažené vydražením, více informací na tel.:602 14 14 04 nebo emailem na hora@bussmark.cz 
 

 

 

                    

 

DATUM: 02.10. 2019
ČAS: 13:00
TYP: Nedobrovolná dražba opakovaná

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
DV k DN opak. 2.10.2019
Dodatek č.1 k DV
Dodatek č.2 k DV
DV k DN opakované
foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
LV
Odložení dražby 25.7.2019
Oznámení o odložení dražby 20.6.2019
Oznámení o zmaření
Znalecký posudek


Jak se mohu účastnit dražby?
Chci dražit osobněChci dražit po telefonuChci dražit po internetu


Prohlídky:

30.9.2019 od 15:00 do 16:00 hod.

01.10.2019 od 15:00 do 16:00 hod.

Položky dražby:

Počet zobrazení: 940
Přihlášení účastníka dražby

Email
Heslo

Zapomenuté heslo   Registrace


KONTAKTY

KONTAKTNÍ OSOBA:

ŘEDITEL SEKCE

MILOŠ HORA

MOBIL: 602 14 14 04

E-MAIL: hora@bussmark.cz

JE VÁM K DISPOZICI: DENNĚ OD 11:00HOD. DO 16:00HOD.HLEDÁME - VYKUPUJEME

BYTY - RODINNÉ DOMY - ČINŽOVNÍ DOMY - CHATY - NEBYTOVÉ PROSTORY