Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

Nově zrekonstruovaný Hotel

Nedobrovolná dražba

 ( vč. vybavení a zařízení), Počátecká 136, Studená

obec Studená se nachází mezi Jindřichovým Hradcem a Telčí.

Nemovitost lze využít pro komerční účely. 

                                                                                          

 

           Soudní odhad ceny: 21 906 350,- Kč

Vyvolávací cena: 10.960.000,-Kč, pouze 50% odhadu!!!

 Nejnižší příhoz: 10.000,-Kč

Dražební jistota: 1.000.000,-Kč

Více info na www.bussmark.cz

 

Datum a čas zahájení a ukončení elektronické dražby:

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.drazebniweb.cz

Zahájení dražby:               10.04.2019 v 14:00 hod.

Ukončení dražby:              10.04.2019 v 15:00 hod.

Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv dražitelem podání, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce ukončení dražby jsou dražitelé informováni na webové stránce s detailem dražby.

 

 

Nejnižší podání: 10.960.000,-Kč

Minimální příhoz: 10.000,-Kč

              Dražební jistota: 1.000.000,-Kč                

 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby

  1.         03.04.2019 od 15:00 hod. do 16:00 hod. doporučujeme  tel. kontakt. na 602141404
  2.         04.04.2019 od 15:00 hod. do 16:00 hod. doporučujeme  tel. kontakt. na 602141404
  3. možnost individuální prohlídky po předchozí tel. domluvě nejméně 48 hod. předem

Sraz účastníků před předmětem dražby. Kontaktní osoba Miloš Hora 602 14 14 04

Zástavce - vlastník příkladně spolupracuje. Nemovitost vč. vybavení bude předána vydražiteli bez jakýchkoliv  závazků a omezení.

 

Předmětem dražby  jsou nemovitosti:

-          parc. St.30, výměra 1571m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Studená, č.p. 136, rod. dům

Stavba stojí na poz. p.č.: St.30

       Vše zapsáno na LV 1473 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, kat. prac. Jindřichův Hradec, obec a katastrální území Studená

   Součástí je kompletní vybavení výše uvedené nemovitosti zařízením a vybavením jak stojí a leží.

 Navrhovatel: Leoš Král, Opletalova 11, 27345 Hřebeč Netřeby,

 
Dražebník: Aukční centrum BUSSMARK, s.r.o., IČ: 27224163, DIČ: CZ27224163

zastoupená jednatelem Milošem Horou se sídlem: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč, provozovna a doručovací adresa: Bezručova 249, 280 01 Český Brod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 105727, tel.: 602 14 14 04, hora@bussmark.cz, www.bussmark.cz

 

 

DATUM: 10.04. 2019
ČAS: 14:00
TYP: Nedobrovolná dražba

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
Dodatek č.1 k DV
DV k DN ověřená
foto1
foto2
foto3
foto4
LV
Oznámení o DN
Znalecký posudek


Jak se mohu účastnit dražby?
Chci dražit osobněChci dražit po telefonuChci dražit po internetu


Prohlídky:

3.4.2019 od 15:00 do 16:00 hod.

4.4.2019 od 15:00 do 16:00 hod.

Položky dražby:

Počet zobrazení: 141
Přihlášení účastníka dražby

Email
Heslo

Zapomenuté heslo   Registrace


KONTAKTY

KONTAKTNÍ OSOBA:

ŘEDITEL SEKCE

MILOŠ HORA

MOBIL: 602 14 14 04

E-MAIL: hora@bussmark.cz

JE VÁM K DISPOZICI: DENNĚ OD 11:00HOD. DO 16:00HOD.HLEDÁME - VYKUPUJEME

BYTY - RODINNÉ DOMY - ČINŽOVNÍ DOMY - CHATY - NEBYTOVÉ PROSTORY