Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

Rodinný dům s krásným výhledem

Dražba elektronická nedobrovolná opakovaná

 středa 6.2.2019 od 13:00 do 14:00 hod.

 

                                                                           

 

Rodinný dům s nádherným výhledem, bez vnitřních úprav,cca 168m2 obytná plocha.Městská voda + vlastní studna, elektřina, kanalizace. Pozemek 1.394,- m2, v atraktivní lokalitě- v centru města Stříbrná Skalice u Prahy, v ulici Sázavská – naproti obecnímu úřadu.Výborná dopravní dostupnost (metro Praha Chodov cca 20 min.,  vlak, bus), komplexní služby ( školka, škola, obchody).Krásná příroda, louky, lesy, rybníky, řeka.

 

Více na tel.:602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz  + další foto,  www.centralniadresa.cz

                 www.drazebniweb.cz

 

Soudní odhad ceny obvyklé:  5.700.000,-Kč

Vyvolávací cena: 2.950.000,-Kč !!!

 

Dlužník spolupracuje. Dražebník disponuje klíči. Všechna zástavní práva váznoucí na RD budou vymazána a RD bude vydražiteli předán bez jakýchkoliv omezení.

 

 

Výpis z dražební vyhlášky dle § 12 odst. 4 Zákona 26/2000 Sb. v pl. zn

určený pro zveřejnění na úředních deskách příslušných úřadů

Úplné znění Dražební vyhlášky je dostupné na

www.bussmark.cz , www.centralniadresa.cz

www.drazebniweb.cz              

Dražebník vyhlašuje konání dražby nedobrovolné opakované elektronické

dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.drazebniweb.cz

 

Datum a čas zahájení a ukončení elektronické dražby:

Zahájení dražby:   6.2. 2019 v 13:00 hod.

Ukončení dražby:  6.2. 2019 v 14:00 hod.

Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv dražitelem podání, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce ukončení dražby jsou dražitelé informováni na webové stránce s detailem dražby.

 

Nejnižší podání:       2.950.000,-Kč

Minimální příhoz:          50.000,-Kč

Dražební jistota:          100.000,-Kč

 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:

  1. 4.2.2019 od 15:00 hod. do 16:00 hod
  2. 5.2.2019 od 15:00 hod. do 16:00 hod.
  3. Individuálně - po předchozí tel. dohodě nejméně 48 hod. před termínem prohlídky,

Kontaktní osoba:  Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04,

Zástavce příkladně spolupracuje s dražebníkem, je možná prohlídka RD bez omezení.  Po úhradě ceny dosažené vydražením bude předmět dražby předán vydražiteli bez komplikací !!!

 

Označení, popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, stanovení ceny předmětu dražby:

Předmětem dražby  jsou nemovitosti:

parc. 2/1, výměra 1394 m2, zahrada

v části C. LV jsou zapsána Věcná břemena čerpání vody ze studny,  pov. k parc. 2/1

Zást. právo smluvní pohl. ve výši 4.950.000,-Kč s příslušenstvím Josef Paldus. povin. k par. 2/1

Vše zapsáno na LV č. 2560 u Kat. úřadu pro Středočeský kraj, Kat. prac. Kolín, obec a  Kat. území Stříbrná Skalice

Po doplacení celé ceny dosažené vydražením budou zástavní práva váznoucí na předmětu dražby vymazána!!!

Předmětem dražby je samostatný dům o dvou nadzemních podlažích s plochou střechou. Rodinný dům může sloužit jako dvougenerační.

Objekt je osazen v lehce svažitém terénu v těsné blízkosti centra. Je na vyvýšeném místě s pěkným výhledem. Rodinný dům je nemá dokončeny vnitřní úpravy. Je vybudována super - hrubá stavba včetně zateplení (100 mm polystyren), venkovní omítky a venkovní obklady..

Obvyklá cena budoucí je stanovena za předpokladu provedení dokončovacích prací za použití standardních materiálů.

Dispozice: patrový dům o užitné ploše cca 168m2 . Dům je opatřený vchodovými dveřmi a okny.

Předpokládané vnitřní dispozice, které se mohou změnit:

1 P.P- zádveří (předsíň), venkovní terasa s výhledem (není zatím stavebně dořešena), kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, ložnice, sociální zařízení WC koupelna (není zatím stavebně dořešeno), schodiště do patra,

+ samostatná kotelna cca 12m2

1 NP- zádveří (předsíň), venkovní terasa s výhledem (není zatím stavebně dořešena), kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, ložnice, sociální zařízení WC, koupelna (není zatím stavebně dořešeno).

Hodnota předmětu dražby:

Cena obvyklá nemovitého majetku byla stanovena soudním znalcem na částku ve výši 5.700.000,-Kč                                                    

 

 

Závěrečné ustanovení:

Tato dražební vyhláška se řídí pokyny navrhovatele se souhlasem dražebníka. Pokyny jsou plně v souladu se Zákonem 26/2000 Sb. v platném znění a dalších předpisů souvisejících.  Pokud tato dražební vyhláška neobsahuje některá konkrétní sdělení, která nejsou Zákonem stanovena pro platnost dražební vyhlášky, jsou dotčené osoby povinny, řídit se ustanoveními, která Zákon stanoví. V případě, že práva a povinnosti, které jsou Zákonem upraveny a nejsou uvedeny v této Dražební vyhlášce, neboť nejsou pro platnost a účinnost dražební vyhlášky povinnými, tyto dražebník neuvádí.

Navrhovatel souhlasí v souladu s GDPR, že dražebník může zpracovávat dle Zákona 26/2000 Sb. v platném znění všechny poskytnuté informace o všech osobách zainteresovaných v procesu dražby.

Dražebník: Aukční centrum BUSSMARK, s.r.o., IČ: 27224163, DIČ: CZ27224163

zastoupená jednatelem Milošem Horou se sídlem: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč, provozovna a kontaktní adresa: Bezručova 249, 28201 Český Brod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 105727, tel.: 602 14 14 04, hora@bussmark.cz, www.bussmark.cz

DATUM: 06.02. 2019
ČAS: 14:00
TYP: Nedobrovolná dražba opakovaná

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
DV k DN opakované
foto1
foto10
foto11
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9
zn.posudek


Jak se mohu účastnit dražby?
Chci dražit osobněChci dražit po telefonuChci dražit po internetu


Prohlídky:

4.2.2019

5.2.2019

Položky dražby:

Počet zobrazení: 1482
Přihlášení účastníka dražby

Email
Heslo

Zapomenuté heslo   Registrace


KONTAKTY

KONTAKTNÍ OSOBA:

ŘEDITEL SEKCE

MILOŠ HORA

MOBIL: 602 14 14 04

E-MAIL: hora@bussmark.cz

JE VÁM K DISPOZICI: DENNĚ OD 11:00HOD. DO 16:00HOD.HLEDÁME - VYKUPUJEME

BYTY - RODINNÉ DOMY - ČINŽOVNÍ DOMY - CHATY - NEBYTOVÉ PROSTORY