Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

Pozemky Holešovice Praha

 

 

 

DODATEK č. 4 K DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE

 

dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen „Zákon“).

 

Dražebník vyhlašuje tímto Dodatkem č. 4 na základě § 46a Zákona č.26/2000 Sb. v platném znění nový termín konání veřejné dražby nedobrovolné, která se měla konat dne 29.11.2017 od 14:00 hod.  na  den 11.04.2018 v 15:00 hod. v aukční síni společnosti Aukční centrum BUSSMARK,s.r.o., Štúrova 1701/55,  Praha 4 – Krč, jakožto i další rozhodné skutečnosti týkající se dražby, které v období od uveřejnění původní dražební vyhlášky nastaly nebo k jejichž změně v tomto období došlo.

 

 


Dražba pozemků v Holešovicích

 

Cena obvyklá nemovitosti činí 75.101.060,-

Nejnižší podání: 80.000.000,-Kč

Minimální příhoz: 100.000,-Kč

Dražební jistota: 5.000.000,-Kč

 

Předmětem dražby  jsou  nemovitostí:

- parc.  1173, výměra 153m2, ostatní plocha

- parc.  1174, výměra 1980m2, ostatní plocha

- parc. 1177/1, výměra 270m2, ostatní plocha 

 

Hodnota předmětu dražby: Předmět dražby je popsán a oceněn ve znaleckém posudku  zpracovaným,  znalcem Ing. Milanem Pavlovským. Cena obvyklá nemovitosti činí 75.101.060,-Kč.
Nejnižší podání: 80.000.000,-Kč, Minimální příhoz: 100.000,-Kč, Dražební jistota: 5.000.000,-Kč
Popis a stav předmětu dražby :

Pozemky jsou v KN vedeny jako ostatní plocha - jiná a manipulační. V územním plánu jsou

vedeny jako pozemky určené ke stavbě - OV - všeobecně obytné, v r.2010 k nim bylo vydáno

stavební povolení ke stavbě polyfunkčního domu Stav odpovídá popisu ve znaleckém posudku.

Více ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka a na www.bussmark.cz.

 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby

    09.04.2018 od 15:00 hod. do 16:00 hod. - Doporučujeme předchozí tel. Dohodu, nejméně 24 hod. před konáním prohlídky. Kontaktní osoba:  Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04

    10.04.2018 od 15:00 hod. do 16:00 hod. - Doporučujeme předchozí tel. Dohodu, nejméně 24 hod. před konáním prohlídky. Kontaktní osoba:  Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04

DATUM: 11.04. 2018
ČAS: 15:00
TYP: Nedobrovolná dražba

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
dodatek č. 2
dodatek č. 3
dodatek č. 4
dodatek č.1
dražební vyhláška
LV
odložení dražby z 29.11.17
Oznámení o odložení
zn.posudek


Jak se mohu účastnit dražby?
Chci dražit osobněNelze dražit po telefonuNelze dražit prostřednictvím internetu


Prohlídky:

09.04.2018 15:00-16:00

10.04.2018.15:00-16:00

Položky dražby:

Počet zobrazení: 561