Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

Pozemky Čížov u Jihlavy Upuštěno od dražby ze zákonných důvodů

 

 

Upuštěno od dražby ze zákonných důvodů


Dražebník ve spolupráci s insolvenčním správcem nabízí zemědělské pozemky o celkové výměře 301.893m2  v obci Čížov u Jihlavy

      Předmětem dražby jsou   nemovitosti:

             parc 1/4, výměra 4535, trvalý tr. porost

             parc. 181/12, výměra 1445m2, trvalý tr. porost

             parc. 274, výměra 2666m2, orná půda

             parc. 277, výměra 1349m2, trvalý tr. porost

             parc. 279, výměra 1867m2, trvalý tr. porost

             parc. 290/5, výměra 3518m2, trvalý tr. porost

             parc. 290/15, výměra 2113m2, trvalý tr. porost

             parc. 366, výměra 899m2, ost. plocha

             parc. 368, výměra 21693m2, orná půda

             parc 370/1, výměra 2452m2, ostatní plocha

             parc. 380, výměra 850m2, ost. plocha

             parc. 383, výměra 873m2 ost. plocha

             parc. 384, výměra 324m2, ost. plocha

             parc. 386, výměra 396m2, ost. plocha

             parc. 410/4, výměra 1542m2, ost. plocha

             parc. 410/5, výměra 62m2, ost. plocha

             parc. 470/9, výměra 1218m2, orná půda

             parc. 470/10, výměra 3888m2, orná půda

             parc. 470/11, výměra 3805m2, orná půda

             parc. 470/12, výměra 513m2, orná půda

             parc. 470/16, výměra 25220m2, orná půda

             parc. 942/1, výměra 31753m2, orná půda

             parc. 943, výměra 972m2, orná půda

             parc. 962/8, výměra 762m2, orná půda

             parc. 1010/1, výměra 6098m2, trv. tr. porost

             parc. 1041, výměra 41034m2, orná půda

             parc. 1077/87, výměra 1983m2, orná půda

             parc. 1180, výměra 2500m2, ost. plocha

             parc. 1181, výměra 6295m2, tr. tr. porost

             parc. 1182, výměra 3640m2, tr. tr. porost

             parc. 1183, výměra 1288m2, ost. plocha

             parc. 1293/2, výměra 85152m2, orná půda

             parc. 1351/1, výměra 39127m2, orná půda

             parc. 1812/25, výměra 4m2, ost. plocha

             parc. 1812/29, výměra 43m2, ost. plocha

             parc. 1812/30, výměra 14m2, ost. plocha

      vše zapsáno na LV č. 365, u Kat. úřadu pro Vysočinu, kat. prac. Jihlava, obec Čížov, kat. území Čížov u Jihlavy  


Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby

3.7.2017 od 15:00 hod. do 16:00 hod. -  po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.

4.7.2017 od 15:00 hod. do 16:00 hod. - po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.

Kontaktní osoba:  Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04, DATUM: 20.07. 2017
ČAS: 13:00
TYP: Dobrovolná dražba

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
dražební vyhláška
Posudek
zn.posudek


Jak se mohu účastnit dražby?
Chci dražit osobněNelze dražit po telefonuNelze dražit prostřednictvím internetu


Prohlídky:

3.7.2017 15:00-16:00

4.7.2017 15:00-16:00

Položky dražby:

Počet zobrazení: 350